ระบบการรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2560

ผลการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
ผลการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ผลการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4