โรงเรียนทุ่งสง

หลักฐานการสมัครเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการส่งเสริมการศึกษาฯ โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง หยุดการเรียนการสอน ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
การทำพานไหว้ครู ทำวันพุธ ที่ 15 เริ่มทำคาบ 5 เป็นต้นไป ม.ปลาย ทำที่ลานกิจกรรม
ร่นคาบเพื่อฝึกซ้อมกีฬาสี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
เชิญชวนคนไทยสวมเสื้อสีเหลืองในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
กำหนดเลือกวิชาสาระฯเพิ่มเติม ม.1/7-1/13 , ม.2/7-2/13 และ ม. 3/7-3/14

ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสง ปี 2530 มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

มอบโล่ให้กับนักเรียน กลุ่ม Give box ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงการจัดการประกวดมิวสิควีดีโอ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูจ้างสอน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนทุ่งสง ประกาศรับสมัคร ครูต่างชาติ และลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนและฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2560

สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เมื่อวันที่ 21 / มี.ค. / 2560
( 441 / ) โดย admin
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 14 / มี.ค. / 2560
( 746 / ) โดย admin
กิจกรรมสอนเสริมเตรียมสอบ O-net ม.3 5 วิชาหลัก ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 23 / ม.ค. / 2560
( 299 / ) โดย admin
เฉลยแบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษา (ชั้น ม.1-ม.3 ) โครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 15 / ม.ค. / 2560
( 3408 / ) โดย admin
ดนตรี - นาฏศิลป์ไทยเที่ยงวัน
เมื่อวันที่ 1 / ก.ย. / 2559
( 392 / ) โดย admin
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
วารสาร กบข. - พ.ค.2559
จดหมายข่าว 1
สมาคมครูภาษาไทย เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องสอนการอ่านและเขียนเชิงบูรณาการ
การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEPT
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 

--
Untitled Document
+ EMIS : สารสนเทศเพื่อการบริหาร
+ School Profile
+ Information
+ Student Check
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติผู้อำนวยการ
ทำเนียบบุคลากร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริการบุคคลและงบประมาณ
งานทะเบียนนักเรียน
งานโสตทัศนศึกษา
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน

Untitled Document
กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ.
สพม.12 | สป.ศธ. | กคศ. | คุรุสภา
สกศค. | สกสค.นครศรีธรรมราช
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 

 

 

Visiter :