โรงเรียนทุ่งสง

  
The News >> เอกสารคู่มือ

เรื่อง : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑

ประเภท : เอกสารคู่มือ


ผู้เขียน : admin
เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าชม : 153

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 17 ครั้ง.

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

2. ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

..เอกสารคู่มือ 5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้


 
 

 

 

Visiter :