โรงเรียนทุ่งสง

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

24 / มิ.ย. / 2560 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

6 / เม.ย. / 2560 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

6 / มิ.ย. / 2559 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
 

 

 

Visiter :