โรงเรียนทุ่งสง

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
เอกสารคู่มือ

6 / เม.ย. / 2560 : เอกสารคู่มือ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น
เอกสารคู่มือ

9 / ก.พ. / 2560 : เอกสารคู่มือ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
เอกสารคู่มือ

16 / ม.ค. / 2560 : เอกสารคู่มือ
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและคู่มือการประเมิน
เอกสารคู่มือ

15 / ส.ค. / 2559 : เอกสารคู่มือ
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ ของ ผอ.เขต ผอ.โรงเรียน
เอกสารคู่มือ

3 / ส.ค. / 2559 : เอกสารคู่มือ
พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559
เอกสารคู่มือ

28 / มิ.ย. / 2559 : เอกสารคู่มือ
คู่มือสำหรับครูและนักเรียนใช้เป็นแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
เอกสารคู่มือ

27 / มิ.ย. / 2559 : เอกสารคู่มือ
การทบทวนหลังปฏิบัติ After action review (AAR)
เอกสารคู่มือ

20 / มิ.ย. / 2559 : เอกสารคู่มือ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี (2560-2574)
เอกสารคู่มือ

19 / มิ.ย. / 2559 : เอกสารคู่มือ
ศาสตราใหม่เพื่อครูสร้างการเรียนรู้ "เพื่อศิษย์" ในศตวรรษที่ 21
เอกสารคู่มือ

15 / มิ.ย. / 2559 : เอกสารคู่มือ
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เอกสารคู่มือ

14 / มิ.ย. / 2559 : เอกสารคู่มือ
คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง
เอกสารคู่มือ

14 / มิ.ย. / 2559 : เอกสารคู่มือ
คู่มือครู คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6 พื้นฐาน และ เพิ่มเติม (สสวท.)
เอกสารคู่มือ

14 / มิ.ย. / 2559 : เอกสารคู่มือ
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้น ม.1-3
เอกสารคู่มือ

6 / มิ.ย. / 2559 : เอกสารคู่มือ
เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เอกสารคู่มือ

6 / มิ.ย. / 2559 : เอกสารคู่มือ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Class Room

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
 

 

 

Visiter :