โรงเรียนทุ่งสง

  
The News >> เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น

ประเภท : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ผู้เขียน : admin
เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 127
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1เรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลง 

..เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้


 
 

 

 

Visiter :