โรงเรียนทุ่งสง

  
The News >> การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

เรื่อง : การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEPT

ประเภท : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน


ผู้เขียน : admin
เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 209

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEPT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ กำหนดการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test : Metrica) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่อบรมด้วยชุดเครื่องมือชนิดออนไลน์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย๑) ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
และขอให้ครูผู้เข้าสอบนำหูฟังที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มาในวันสอบ

หนังสือนำ   คู่มือ   รายชื่อผู้เข้าสอบ    หลักเกณฑ์การมอบเกียรติบัตร

..การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้


 
 

 

 

Visiter :