โรงเรียนทุ่งสง ได้ 2 เหรียญทอง 4 ทองแดง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ – โรงเรียนทุ่งสง

โรงเรียนทุ่งสง ได้ 2 เหรียญทอง 4 ทองแดง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ

โรงเรียนทุ่งสง ได้ 2 เหรียญทอง 4 ทองแดง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ

Comments

comments

Be Sociable, Share!

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์