นายอนุพงศ์ แก้วรัตน์ นักเรียนดนตรีไทย โรงเรียนทุ่งสง ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย – โรงเรียนทุ่งสง

นายอนุพงศ์ แก้วรัตน์ นักเรียนดนตรีไทย โรงเรียนทุ่งสง ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

นายอนุพงศ์ แก้วรัตน์ นักเรียนดนตรีไทย โรงเรียนทุ่งสง ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

Comments

comments

Be Sociable, Share!

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์