ตารางเวลาเรียนแบบร่นคาบ ( 40 นาที/คาบ) – โรงเรียนทุ่งสง

ตารางเวลาเรียนแบบร่นคาบ ( 40 นาที/คาบ)

ตารางเวลาเรียนแบบร่นคาบ ( 40 นาที/คาบ)

คาบที่ เวลา
1 08.30 – 09.10
2 09.10 – 09.50
3 09.50 – 10.30
4 10.30 – 11.10
5 11.10 – 11.50
6 11.50 -12.30
7 12.30 – 13.10
8 13.10 – 13.50
9 13.50 -14.30

Comments

comments

Be Sociable, Share!

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์