– เวลา 07.50 น. เปิดเพลงมาร์ทโรงเรียนทุ่งสง เพื่อเป็นการรวมนักเรียนที่ลานกิจกรรมและจัดแถวให้เรียบร้อย
– เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติและทำกิจกรรมหน้าเสาธง
– เวลา 08.25 น. นักเรียนเข้าห้องเรียน เรียนตามปกติในคาบที่ 1
– เวลา 08.30 น. เรียนคาบที่ 1

Comments

comments

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published.