ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments

comments

Be Sociable, Share!

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์