วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม 2561
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งสง

Comments

comments

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published.