โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งสง

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาสังคม ,วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

โล่เกียรติยศ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าระดับชาติ

พิธีวางพวงมาลาสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว