โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ดนตรี นาฎศิลปเที่ยงวัน โรงเรียนทุ่งสงวันสถาปนาโรงเรียนทุ่งสง ครบรอบ 76 ปี วันที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ศิษย์เก่า โรงเรียนทุ่งสง ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และมอบทุนการศึกษา

ขอเชิญชม นาฏศิลป์เที่ยงวัน วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ลานอินทนิล

ระบบคิดฐานสิบกับฐานสอง ของเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการใช้สื่อประสม

ระบบคิดฐาน 10 กั…

บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการใช้ case study

บทบาทของอาเซียนใ…

ยกระดับ O-NET ม.3 ทั้งระดับ วิชาคณิตศาสตร์และอังกฤษ