@thungsong.ac.th

“มุทิตาคารวะ ด้วยรักและศรัทธา…น้อมวันทา บูชาครู”

“มุทิตาคารวะ ด้วยรักและศรัทธา…น้อมวันทา บูชาครู”
โรงเรียนทุ่งสง ได้จัดกิจกรรม มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ ลานอินทนิล ซึ่งครูเกษียณอายุราชการ มีทั้งหมด 8 ท่าน และลูกจ้างประจำ 1 ท่าน ได้แก่
ครูสมคิด พรหมดนตรี
ครูสว่าง เกตุแก้ว
ครูจิราพร สุดถนอม
ครูณัษฐา สิงหพันธ์ุ
ครูลาภ คุ้มสุข
ครูจิตรา บุญวงศ์
ครูพริษฐ์ พงศ์พิทักษ์
ครูพิมพ์ศรี นามามาตร
นายสุรินทร์ ใหม่เอียด

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Latest info

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.