โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ขอเลื่อนการรับหลักฐานการจบการศึกษา

ประกาศเลื่อนการรับนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4

เพื่อเป็นการป้อง…

ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบผ่านขึ้นบัญชีสำรองให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบผ่านขึ้นบัญชีสำรองให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และโครงการห้องเรียนดนตรี (ดนตรีไทย)