โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน วิชาภาษาไทย และ ตำแหน่งครูจ้างสอน วิชาพลศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเป็นครูจ้างสอนและเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งครูจ้างสอนและเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนศึกษา

คู่มือนักเรียน โรงเรียนทุ่งสง