โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

คารวะและขอพรปีใหม่ 2565

          วันที่ 4-7 มกราคม 2565 นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าคารวะและขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ จาก

 • ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง
 • ผอ.ปรีชา แร่ทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งสง 
 • ผอ.สุนันท์ กลับขันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง
 • ท่านชินวรณ์ บุญยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 • นายประทีป ปานเนือง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง
 • นายสัณห์ชัย ปานอ่อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งสงและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนทุ่งสง
 • นางพูนสุข รัตนบุรี และครอบครัวของท่านจำเริญ รัตนบุรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง
 • นายวิชัย ศรีสมัย อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง
 • นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบผ่านคุณเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
 • นายสมศักดิ์ ลาภมหานนท์ ผู้อุปการะคุณของโรงเรียนทุ่งสง
 • พ.ต.อ. ธีระวุฒิ เทพเลื่อน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง
 • นายสุรพล หอมหวล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • นายอนันต์ ด่านสกุล นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *