โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนทุ่งสงจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง, พระครูโสภิตสุวาที เจ้าคณะตำบลปากแพรก วัดเขาปรีดี, และ ร.ต.ท.ปรัชญา อ่อนจันทร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ลานอินทนิล และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
2. เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข
4. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนด
 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *