โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

         วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง มอบหมายให้ นางปริมภาภรณ์ กลับผดุง นายมนูญ กลับกล่อม นายอาวุธ จันทร์เมือง และนางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนทุ่งสง
         นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนทุ่งสง ประกอบด้วย
-คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 22 คน,
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 2 คน,
-คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 2 คน,
-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จำนวน 1 คน,
-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 คน,
-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร จำนวน 1 คน,
-สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 2 คน
รวมทั้งหมด 31 คน

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *