โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

กิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลฯ โครงการ ความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลฯ โครงการ “ความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ซึ่งโรงเรียนทุ่งสง ได้รับรางวัล 4 รายการ ดังนี้
 
1.รางวัล ชนะเลิศ จากการประกวดหนังสั้น เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นายธนชาต ใจหล่อ
2. นายนพดล ไกรนรา
3.นางสาวนันท์ชนก คงขันธ์
4.นางสาวศุภัชญา ชูเชิด
5.นายรัชพล คำบางปราชญ์
6.เด็กหญิงเพียงพอ สุภาพ
7.นางสาวพัทธ์ธีรา หมวดทอง
โดยมี นายสุรเชษฐ์ บัวแก้ว เป็นครูที่ปรึกษา
 
2.รางวัล ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) ได้แก่ นางสาวเกศราภรณ์ มณีนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โดยมี นางสาวนวรัตน์ บัณฑิตพนาไลย เป็นครูผู้ฝึกซ้อม
 
3.รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) ได้แก่ นายศุภฤกษ์ กล่อมสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยมี นางชาลินี มณีเจริญ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม
 
4.รางวัล ชนะเลิศ จากการประกวดการออกแบบป้ายรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ MOE Safety Center โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) ได้แก่ นายธนาวัฒน์ รัตนพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/BDnzFBq4QY84Ery76
ขอขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก เพจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *