พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

          วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง มอบหมายให้ นางปริมภาภรณ์ กลับผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้
๑. เด็กหญิง สิริวรรณ บุญทอง ได้รับรางวัล เหรียญทอง ลำดับที่ ๑ จากกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ โดยมี นางออนสา อ่อนเกลี้ยง เป็นครูผู้ฝึกซ้อม
๒. เด็กหญิงทอแสงรัศมี ทองแท้ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ลำดับที่ ๒ จากกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.๑-๓ โดยมี นายอรัณย์ชายุตม์ พูลชัย เป็นครูผู้ฝึกซ้อม
๓. นายศุภฤกษ์ กล่อมสุข ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ลำดับที่ ๑๐ จากกิจกรรมรอบรู้วรรณคดี ระดับชั้น ม.๔-๖ โดยมี นางสาวอนัญชนา สิทธิรักษ์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *