พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง มอบรางวัลให้แก่ครูและนักเรียน เจ้าของผลงาน ภาพยนตร์สั้น “ดีสะพัด” ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “ดี” ที่ได้ทำ เข้ารับรางวัลจาก ท่านอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รายชื่อนักเรียนเจ้าของผลงาน มีดังนี้
1. นายธนชาต ใจหล่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2. นายนพดล ไกรนรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
3. นางสาวสโรชา ชนะสงคราม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
4. นายเสฏฐวุฒิ สุขสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
5. นายถนอมพงศ์ ไชยพลฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
6. นางสาวพัทธ์ธีรา หมวดทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
7. นางสาวชุตินันท์ ชุมบัวจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
8. ด.ญ.ธัญพิมล เเก้วศรีนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
9. ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขปาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
10. ด.ญ.พัชราวดี ขันทมาลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
โดยมีนายสุรเชษฐ์ บัวแก้ว , นางสาวสิรนุช บุญไทย และนายจรูญ ครุฑจ้อน เป็นครูที่ปรึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *