โครงการพัฒนาวิชาชีพครูต่อการปฏิบัติการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านสะเต็มศึกษาของนักเรียน ของหน่วยงานศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

         วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง มอบหมายให้ นายมนูญ กลับกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนทุ่งสง เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของโครงการพัฒนาวิชาชีพครูต่อการปฏิบัติการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านสะเต็มศึกษาของนักเรียน ของหน่วยงานศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) เนื่องจากโรงเรียนทุ่งสงเข้าร่วมหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูมืออาชีพภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสะเต็ม ซึ่งทางทีมวิจัยโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่านรองมนูญ กลับกล่อม ผู้แทนผู้อำนวยการ, นางจุฑารัตน์ ทองคำชุม ครู Facilitator, นางวิภาดา ชัยทอง, นางสาวศุภรดา ขำแก้ว ตัวแทนครูที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีการรับชมการสอนพร้อมทั้งบันทึกวิดีโอการสอนของ นางสาวอารีย๊ะ ชูสมบัติ ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *