กิจกรรม งานวันครู ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรม งานวันครู ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ช่วงเช้า เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 39 รูป ณ บริเวณสถานที่จัดงานโรงเรียนสตรีทุ่งสง พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธี , นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่อม ผู้นำอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ , นายจุติ ชนะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง ผู้แทนข้าราชครู กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณ บูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ , นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง ครูอาวุโสประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา , นายวิทยา หอมเกตุ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารอำเภอทุ่งสง อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพล พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธีสงฆ์ ร่วมรับชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสง จำนวน 1 ชุด การแสดงของคณะครูโรงเรียนบ้านวังยวน จำนวน 1 ชุด พิธีมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีทุ่งสง” ในการนี้ คณะครูโรงเรียนทุ่งสง เข้ารับมอบเกียรติบัตร จำนวน 7 ท่าน ได้แก่
1.นายมนูญ กลับกล่อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนทุ่งสง
2.นางออนสา อ่อนเกลี้ยง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.นายสมนึก รัตนบุรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม)
4.นายสมชาย ศรทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม)
5.นายสมชัย กลีบแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.นางวรรทนา รัตนพันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7.นายพิษณุ ชะลา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
 
รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/1dyu79WcbrXFwtUd6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *