โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

 

ระบบการเลือกวิชาสาระฯเพิ่มเติมโรงเรียนทุ่งสง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียน ม.2 (2/…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทุ่งสง

   

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทุ่งสง

    &n…

โรงเรียนทุ่งสง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562