โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ตารางการรับวัคซีน ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 26 ต.ค.64

โรงเรียนทุ่งสง ขอขอบคุณเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ที่ให้การสนับสนุนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัล ประกวดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพครั้งที่ 34 โดยสโมสรไลออนส์สากล

โรงเรียนทุ่งสง ข…

นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลทุ่งสง

นักเรียนโรงเรียน…

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและการติดต่อราชการ เนื่องด้วย มีข้าราชการครูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานและบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (PA) ตามเกณฑ์ ว 9” วันที่ 17 ตุลาคม 2564