โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง พร้อมด้วยคณะครู ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นายพิสิษฐ์ ทองคงใหม่

วันอังคารที่ 17 …

การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565

            วันท…

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

         วันที่ …

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนและให้โอวาทในวันเปิดภาคเรียน

วันที่ 10 พฤษภาค…

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนทุ่งสง ก…