โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ตารางการรับวัคซีน ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ระดับชั้น ม.4-ม.6 วันที่ 19 ต.ค.64

โรงเรียนทุ่งสง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานและบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (PA) ตามเกณฑ์ ว 9”

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบวัดผลปลา…

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา ๒๕๑๓ คุณอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

โรงเรียนทุ่งสง ข…

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา

ขอเชิญรับชม Face…

ยินดีต้อนรับ นายมนูญ กลับกล่อม เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งสง