โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ขอแสดงความยินดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “ร้อยกวี วิถีชาวเล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ นายจอมพล กลิ่นกุหลาบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

ขอแสดงความยินดีก…

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “อินทนิลช่อที่ 77”

การแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฟุตบอลทุ่งสง-สตรีศรีพระพิฆเนศ

ประกาศผลการพิจารณานักเรียนชั้น ม.3 ต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทโควตา (โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio)