โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

              วั…

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

         นายนราว…

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนชาต ใจหล่อ และ นางกิ้มให้ ใจหล่อ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับจังหวัด จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์

          โรงเรี…

ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาและมอบทุนการศึกษา

          วันที่…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดร้องเพลง

            นักเ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรี โรงเรียนทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)