โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบวัดความรู้โครงการส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

          วันพฤห…

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7…

แสดงความยินดีกับ นางสาวอาภร กันตังกุล เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบางขันวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 7…

มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบวัดความรู้โครงการส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

                …

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญธิดา แก้วศรีนวล

        โรงเรียน…

ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบผ่านบัญชีสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัวประเภท ห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 6)