โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงเรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง ประกาศแยกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ ให้นักเ…

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง ประกาศแยกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ ให้นักเ…

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงเรื่อง ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบผ่านขึ้นบัญชีสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสอบได้ประเภทห้องเรียนทั่วไป ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (แบบ On-site)