โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาภาษาจีน

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาดนตรีไทยและครูจ้างสอนวิชาภาษาจีน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านโรงเรียนทุ่งสง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาดนตรีไทยและตำแหน่งแม่บ้าน