โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาสังคม และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาดนตรีไทย โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาดนตรีไทย

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาดนตรีไทย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาภาษาจีน

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งสง