โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น ครูจ้างสอน วิชาดนตรีไทย ครูจ้างสอนวิชาพลศึกษา และ ครูจ้างสอนวิชาเคมี

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน วิชาเคมี วิชาพลศึกษา และวิชาดนตรีไทย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาดนตรีไทย โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน วิชา ดนตรีไทย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาพลศึกษา โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนทุ่งสง