โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเชื่อมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ้อมแซมห้องดนตรี โรงเรียนทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์