โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาดนตรีไทยและครูจ้างสอนวิชาภาษาจีน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านโรงเรียนทุ่งสง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาดนตรีไทยและตำแหน่งแม่บ้าน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเชื่อมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ้อมแซมห้องดนตรี โรงเรียนทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)