โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทุ่งสง

   

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทุ่งสง

    &n…

โรงเรียนทุ่งสง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ปฎิทินปฏิบัติงาน (หลังสอบปลายภาคเรียนที่ 2/3561)