โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 และ ร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 พฤษภาค…

ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบผ่านบัญชีสํารองให้มารายงานตัวและมอบตัว ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่9)

ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบผ่านบัญชีสํารองให้มารายงานตัวและมอบตัวประเภท ห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่7)

ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบผ่านบัญชีสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัวประเภท ห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 6)

ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบผ่านบัญชีสํารองให้มารายงานตัวและมอบตัวประเภท ห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5)

ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบผ่านบัญชีสรรหานักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไปให้มารายงานตัวและมอบตัวประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565(รอบที่6)