โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับล่าสุด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการพิจารณานักเรียนชั้น ม.3 ต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทโควตา (โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การยกเลิกการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓