โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศเรียกนักเรียนที่สอบผ่านบัญชีสํารองให้มารายงานตัวและมอบตัว ประเภท ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่5)

ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

  ระดับชั้นมัธยม…

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และโครงการห้องเรียนดนตรี (ดนตรีไทย) ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรนา 2019” ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต อังกฤษ และดนตรีไทย ปีการศึกษา 2565

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และห้องเรียนดนตรีไทย ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เปลี่ยนแปลงการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564