โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาสังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งสง

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาสังคม ,วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

พิธีวางพวงมาลาสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ห้องเรียน Thungsong School โครงการ Chevron Enjoy Sceince

โรงเรียนทุ่งสง ได้รับคัดเลือกโครงการห้องเรียนดนตรี จากสพฐ.