โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรี โรงเรียนทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเชื่อมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ต 4สี

ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ้อมแซมห้องดนตรี โรงเรียนทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์