โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาดนตรีไทย โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาดนตรีไทย

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาดนตรีไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานและบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (PA) ตามเกณฑ์ ว 9” วันที่ 17 ตุลาคม 2564

โรงเรียนทุ่งสง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานและบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (PA) ตามเกณฑ์ ว 9”

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา

ขอเชิญรับชม Face…