โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

           วันที…

คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

          นายนรา…

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

          วันที่…

วางพวงหรีดเคารพศพและร่วมไว้อาลัย

         วันที่ …

คารวะและขอพรปีใหม่ 2565

          วันที่…

โรงเรียนทุ่งสงจัดพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” เดินแห่ขบวนในเมืองทุ่งสง

          เมื่อเ…