โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลทุ่งสง

นักเรียนโรงเรียน…

นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลทุ่งสง

นักเรียนโรงเรียน…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานและบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (PA) ตามเกณฑ์ ว 9” วันที่ 17 ตุลาคม 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “อินทนิลช่อที่ 77”

การแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฟุตบอลทุ่งสง-สตรีศรีพระพิฆเนศ

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช