โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ผู้บริหาร คณะข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ร่วมงานพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

ภาพบรรยากาศ การจ…

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับ ผอ.นราวุธ สุจิตะพันธ์

เนื่องในโอกาสย้า…

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community: PLC เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา

ไหว้ครู โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2563