โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับรางวัล ประกวดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพครั้งที่ 34 โดยสโมสรไลออนส์สากล

โรงเรียนทุ่งสง ข…

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา ๒๕๑๓ คุณอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

โรงเรียนทุ่งสง ข…

โรงเรียนทุ่งสงขอแสดงความยินดีกับ นางปริมภาภรณ์ กลับผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับเกียรติบัตร English Talent2020 กลุ่มภาษาต่างประเทศ และ โครงการประเมินพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตและวิทยาศาสตร์(TEDET) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “ร้อยกวี วิถีชาวเล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ นายจอมพล กลิ่นกุหลาบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

ขอแสดงความยินดีก…