โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ขอแสดงความยินดีกับ นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

โรงเรียนทุ่งสง ข…

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววริศรา จารุภูมิ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง

โรงเรียนทุ่งสง ข…

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววริศรา จารุภูมิ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “วัฒนธรรมวินิต” ระดับจังหวัด

โรงเรียนทุ่งสง ข…

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย1 และ ค่าย2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมี

โรงเรียนทุ่งสง ข…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์กว่างซี

             ขอแ…

นางวิชุนันท์ น้ำเพชร ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง” ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

โรงเรียนทุ่งสง ข…