โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

           วันที…

ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

  ระดับชั้นมัธยม…

การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

          วันที่…

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และโครงการห้องเรียนดนตรี (ดนตรีไทย) ประจำปีการศึกษา 2565

              วั…

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และโครงการห้องเรียนดนตรี (ดนตรีไทย) ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโคโรนา 2019” ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต อังกฤษ และดนตรีไทย ปีการศึกษา 2565