โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงระดับชั้น ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

โรงเรียนทุ่งสง ร่วมทำบุญทอดกฐิน

           นายนร…

นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

ถ่ายทอดสด การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนทุ่งสงจัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

        วันนี้ เ…

ตารางการรับวัคซีน เข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ระดับชั้น ม.4-ม.6 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564