โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลทุ่งสง

นักเรียนโรงเรียน…

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เรียนเชิญผู้ปกคร…

ตารางการรับวัคซีน ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 26 ต.ค.64

โรงเรียนทุ่งสง ขอขอบคุณเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ที่ให้การสนับสนุนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลทุ่งสง

นักเรียนโรงเรียน…

ตารางการรับวัคซีน ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ระดับชั้น ม.4-ม.6 วันที่ 19 ต.ค.64