โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)

ประกาศผลผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

ประกาศผลผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ในสถานศึกษา

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/ เครื่องดื่ม ในสถานศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาสังคมศึกษาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนทุ่งสง