โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จ้างสอนวิชาพลศึกษา จ้างสอนวิชาเคมี และจ้างสอนวิชาดนตรีไทย โรงเรียนทุ่งสง

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น ครูจ้างสอน วิชาดนตรีไทย ครูจ้างสอนวิชาพลศึกษา และ ครูจ้างสอนวิชาเคมี

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน วิชาเคมี วิชาพลศึกษา และวิชาดนตรีไทย