ครูจ้างต่างประเทศ

Mr. Jonathon Huw Lexis

Mr. Johan Smit

Mr. Brian Engelbrecht

Miss Karina Liclican